O godzinie 14:50 Maciek wyruszył w podróż pociągiem z Gdańska do Grudziądza

O godzinie \(14:50\) Maciek wyruszył w podróż pociągiem z Gdańska do Grudziądza. Najpierw dojechał do Iławy, gdzie po \(50\)-minutowym oczekiwaniu wsiadł do pociągu, którym dojechał do Grudziądza. Na rysunku pokazano, jak w czasie przebiegała podróż Maćka. Na osi czas przejazdu z Gdańska do Grudziądza podzielono na \(20\) jednakowych odstępów.

egzamin ósmoklasistyOceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F − jeśli jest fałszywe.v

Przejazd z Iławy do Grudziądza trwał jedną godzinę.
Maciek przyjechał do Grudziądza o godzinie \(18:10\).
Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie trwania pojedynczego odstępu na osi czasu.
Z treści zadania wynika, że w Iławie Maciek czekał \(50\) minut. Na osi czasu zostało to oznaczone za pomocą pięciu jednakowych odstępów. To oznacza, że pojedynczy odstęp będzie symbolizował \(50:5=10\) minut.

Krok 2. Ocena prawdziwości pierwszego zdania.
Przejazd z Iławy do Grudziądza oznaczony został za pomocą sześciu odstępów na osi czasu. Skoro pojedynczy odstęp to \(10\) minut, to znaczy, że ten przejazd trwał \(6\cdot10=60\) minut, czyli godzinę. Zdanie jest więc prawdą.

Krok 3. Ocena prawdziwości drugiego zdania.
Na osi mamy \(20\) jednakowych odstępów, a każdy symbolizuje \(10\) minut. To oznacza, że cała trasa zajęła Maćkowi \(20\cdot10=200\) minut, czyli \(3\) godziny i \(20\) minut.

Skoro Maciej wyruszył o \(14:50\), a pokonanie trasy zajęło \(3\) godziny i \(20\) minut, to przyjechał on do Grudziądza o godzinie \(18:10\). Zdanie jest więc prawdą.

Odpowiedź

1) PRAWDA

2) PRAWDA

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments