Rzucono dwa razy kostką sześcienną do gry. Prawdopodobieństwo tego, że suma wyrzuconych oczek jest równa 6

Rzucono dwa razy kostką sześcienną do gry. Prawdopodobieństwo tego, że suma wyrzuconych oczek jest równa \(6\), jest równe:

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie liczby wszystkich zdarzeń elementarnych.
Na kostce może wypaść jedna z sześciu cyfr - \(1, 2, 3, 4, 5, 6\). Skoro rzucamy kostką dwukrotnie, to zgodnie z regułą mnożenia liczba wszystkich zdarzeń elementarnych jest równa:
$$|Ω|=6\cdot6=36$$

Krok 2. Obliczenie liczby zdarzeń sprzyjających.
Zdarzeniem sprzyjającym jest sytuacja w której iloczyn liczby oczek jest równa \(6\). Taką sytuację będziemy mieć tylko w pięciu przypadkach:
$$(1,5),(2,4),(3,3),(4,2),(5,1)$$

Zatem \(|A|=5\).

Krok 3. Obliczenie prawdopodobieństwa.
$$P(A)=\frac{|A|}{|Ω|}=\frac{5}{36}$$

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments