Wyrażenie (3x+1+y)^2 jest równe

Wyrażenie \((3x+1+y)^2\) jest równe:

\(3x^2+y^2+1\)
\(9x^2+6x+y^2+1\)
\(3x^2+y^2+6xy+6x+1\)
\(9x^2+y^2+6xy+6x+2y+1\)
Rozwiązanie:

Wbrew pozorom w tym zadaniu nie chodzi o użycie wzorów skróconego mnożenia, bo tradycyjne wzory związane są z dwoma wyrazami, a tutaj w nawiasie mamy aż trzy wyrazy. Najprościej będzie to po prostu wymnożyć na piechotę, porządkując na koniec cały zapis:
$$(3x+1+y)^2=(3x+1+y)\cdot(3x+1+y)= \\
=9x^2+3x+3xy+3x+1+y+3xy+y+y^2= \\
=9x^2+y^2+6xy+6x+2y+1$$

Odpowiedź:

D. \(9x^2+y^2+6xy+6x+2y+1\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments