Prosta o równaniu y=4x+1 przecina osie układu współrzędnych w punktach

Prosta o równaniu \(y=4x+1\) przecina osie układu współrzędnych w punktach:

Rozwiązanie

Krok 1. Wyznaczenie miejsca przecięcia się z osią iksów.
Z osią iksów prosta przetnie się wtedy, kiedy jej wartość będzie równa \(y=0\), zatem:
$$4x+1=0 \\
4x=-1 \\
x=-\frac{1}{4}$$

To oznacza, że prosta przetnie się z osią iksów w punkcie \(\left(-\frac{1}{4},0\right)\).

Krok 2. Wyznaczenie miejsca przecięcia się z osią igreków.
Z osią igreków prosta przetnie się wtedy, kiedy jej argument będzie równy \(x=0\), zatem:
$$y=4\cdot0+1 \\
y=1$$

To oznacza, że prosta przetnie się z osią igreków w punkcie \((0,1)\).

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments