Rzucamy sześć razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Niech pi oznacza prawdopodobieństwo

Rzucamy sześć razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Niech \(p_{i}\) oznacza prawdopodobieństwo wyrzucenia \(i\) oczek w \(i\)-tym rzucie. Wtedy:

\(p_{6}=1\)
\(p_{6}=\frac{1}{6}\)
\(p_{6}=0\)
\(p_{6}=\frac{1}{3}\)
Rozwiązanie:

W każdym rzucie kostką możemy otrzymać jeden z sześciu wyników. Poszczególne rzuty kostką są względem siebie niezależne, stąd też prawdopodobieństwo wyrzucenia dowolnej liczby będzie zawsze to samo i wyniesie \(p=\frac{1}{6}\).

Odpowiedź:

B. \(p_{6}=\frac{1}{6}\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments