Rozwiązaniem nierówności |x+4|>2 jest zbiór

Rozwiązaniem nierówności \(|x+4|\gt2\) jest zbiór:

Rozwiązanie

Zgodnie z zasadami rozwiązywania nierówności z wartością bezwzględną możemy zapisać, że:
$$|x+4|\gt2 \\
x+4\gt2 \quad\lor\quad x+4\lt-2 \\
x\gt-2 \quad\lor\quad x\lt-6$$

To oznacza, że zbiorem rozwiązań powyższej nierówności jest zbiór \((-\infty,-6)\cup(-2,+\infty)\).

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments