Przekątna ściany sześcianu ma długość 2. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe

Przekątna ściany sześcianu ma długość \(2\). Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe:

\(24\)
\(12\sqrt{2}\)
\(12\)
\(16\sqrt{2}\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Wyznaczenie długości krawędzi sześcianu (\(a\)).

Trzeba dobrze wczytać się w treść zadania. Podaną mamy długość przekątnej ściany sześcianu, a nie przekątnej całego sześcianu jako takiego. Wiemy więc, że ścianami sześcianu są kwadraty o przekątnej \(d=2\). Nam do obliczenia pola całkowitego potrzebna będzie długość krawędzi sześcianu. Z własności kwadratu wynika, że:
$$d=a\sqrt{2} \\
2=a\sqrt{2} \\
a=\frac{2}{\sqrt{2}}=\frac{2\cdot\sqrt{2}}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}}=\frac{2\sqrt{2}}{2}=\sqrt{2}$$

Krok 2. Obliczenie pola powierzchni całkowitej.

Sześcian składa się z sześciu ścian, każda z nich jest kwadratem o boku \(a=\sqrt{2}\), zatem:
$$P_{c}=6\cdot a^2 \\
P_{c}=6\cdot (\sqrt{2})^2 \\
P_{c}=6\cdot2 \\
P_{c}=12$$

Odpowiedź:

C. \(12\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments