Rozważmy bryłę powstałą w następujący sposób: w walcu, którego wysokość jest równa 4

Rozważmy bryłę powstałą w następujący sposób: w walcu, którego wysokość jest równa \(4\), a promień podstawy \(2\), wydrążono stożek o podstawie pokrywającej się z górną podstawą walca i wierzchołku leżącym w odległości \(1\) od dolnej podstawy walca (jak na rysunku).

matura z matematyki



Objętość powstałej bryły jest równa:

Rozwiązanie

Krok 1. Obliczenie objętości stożka.
Na początek obliczmy objętość wydrążonego stożka. Wiemy, że \(r=2\) oraz \(H=3\), zatem:
$$V_{s}=\frac{1}{3}\cdot P_{p}\cdot H \\
V_{s}=\frac{1}{3}\cdot2^2\cdot\pi\cdot3 \\
V_{s}=\frac{1}{3}\cdot4\pi\cdot3 \\
V_{s}=4\pi$$

Krok 2. Obliczenie objętości walca.
Teraz obliczmy objętość walca, podstawiając do stosownego wzoru \(r=2\) oraz \(H=4\):
$$V_{w}=P_{p}\cdot H \\
V_{w}=2^2\cdot\pi\cdot4 \\
V_{w}=4\pi\cdot4 \\
V_{w}=16\pi$$

Krok 3. Obliczenie objętości powstałej bryły.
Interesująca nas objętość bryły będzie różnicą między objętością walca i stożka, zatem:
$$V=V_{w}-V_{s} \\
V=16\pi-4\pi \\
V=12\pi$$

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments