Pole powierzchni całkowitej kuli

Pole powierzchni całkowitej kuli możemy obliczyć korzystając z następującego wzoru:

Wzór na pole powierzchni całkowitej kuli
$$P_{c}=4πr^3$$

gdzie:
\(P_{c}\) – pole powierzchni całkowitej kuli
\(r\) – promień kuli
pole powierzchni całkowitej kuli

Sprawdźmy zatem wykorzystanie tego wzoru w praktyce.

Przykład 1. Oblicz pole powierzchni całkowitej kuli o promieniu \(r=3\).

Korzystając ze wzoru na pole powierzchni całkowitej kuli możemy zapisać, że:
$$P_{c}=4πr^3 \\
P_{c}=4π\cdot3^3 \\
P_{c}=4π\cdot27 \\
P_{c}=108π$$

Przykład 2. Oblicz promień kuli, której pole powierzchni całkowitej jest równe \(500π\).

Znając pole powierzchni całkowitej możemy bez problemu obliczyć poszukiwany promień kuli:
$$P_{c}=4πr^3 \\
500π=4πr^3 \quad\bigg/:π \\
4r^3=500 \\
r^3=125 \\
r=5$$

Zobacz też: Objętość kuli

Dodaj komentarz