Średnia arytmetyczna sześciu liczb: 3, 1, 1, 0, x, 2 jest równa 2. Wtedy liczba x jest równa

Średnia arytmetyczna sześciu liczb: \(3, 1, 1, 0, x, 2\) jest równa \(2\). Wtedy liczba \(x\) jest równa:

\(3\)
\(4\)
\(5\)
\(6\)
Rozwiązanie:

Układając równanie na podstawie średniej arytmetycznej sześciu liczb otrzymamy:
$$\frac{3+1+1+0+x+2}{6}=2 \\
\frac{7+x}{6}=2 \\
7+x=12 \\
x=5$$

Odpowiedź:

C. \(5\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments