Rozpoznawanie liczb ze słuchu (1-20)

Rozpoznawanie liczb ze słuchu (1-20) – W każdym zadaniu usłyszysz pewną liczbę z zakresu 1-20. Ćwiczenie polega na tym, by wskazać liczbę, którą przed chwilą wypowiedział lektor. Dla utrwalenia pisowni będziesz widzieć także słowny zapis pożądanej liczby.


Zadania polecane dla Ciebie:

Dodaj komentarz