Rada rodziców na nagrody dla dwóch klas ósmych przeznaczyła 1080 zł

Rada rodziców na nagrody dla dwóch klas ósmych przeznaczyła \(1080 zł\). W klasie \(8a\) jest \(32\) uczniów, a w klasie \(8b\) jest \(28\) uczniów. Pieniądze podzielono proporcjonalnie do liczby uczniów w danej klasie. Oblicz kwotę, jaką każda z klas otrzymała na nagrody. Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie

Łącznie w obydwu klasach liczba uczniów wynosi:
$$32+28=60$$

Skoro mamy \(1080zł\) do podziału pomiędzy \(60\) uczniów, to na każdego ucznia przypada:
$$1080zł:60=18zł$$

To oznacza, że klasa 8a otrzyma:
$$32\cdot18zł=576zł$$

Natomiast 8b otrzyma:
$$28\cdot18zł=504zł$$

Odpowiedź

8a otrzyma \(576zł\), natomiast 8b otrzyma \(504zł\).

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments