Punkt P=(-3,7) leży na wykresie funkcji liniowej f określonej wzorem f(x)=(2m-1)x+5

Punkt \(P=(-3,7)\) leży na wykresie funkcji liniowej \(f\) określonej wzorem \(f(x)=(2m-1)x+5\). Zatem:

Rozwiązanie

Aby obliczyć wartość parametru \(m\) wystarczy do wzoru funkcji podstawić współrzędne punktu \(P\), zatem:
$$7=(2m-1)\cdot(-3)+5 \\
7=-6m+3+5 \\
7=-6m+8 \\
-1=-6m \\
m=\frac{1}{6}$$

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments