Dane są trzy liczby a=√19/16, b=9*√[3]1/27, c=√2^3+1

Dane są trzy liczby:

\(a=\sqrt{1\frac{9}{16}}\)

\(b=9\cdot\sqrt[3]{\frac{1}{27}}\)

\(c=\sqrt{2^3+1}\)



Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.



Liczba \(a\) jest A/B

Liczba \(b-c\) jest C/D
Rozwiązanie

Krok 1. Rozwiązanie pierwszej części zadania.
Naszym zadaniem jest wykonanie poprawnego pierwiastkowania liczby \(a\). W tym celu musimy najpierw zamienić liczbę mieszaną (znajdującą się pod pierwiastkiem) na ułamek niewłaściwy, a dopiero potem będziemy mogli wykonać poprawne pierwiastkowanie:
$$\sqrt{1\frac{9}{16}}=\sqrt{\frac{25}{16}}=\frac{5}{4}=1\frac{1}{4}$$

To oznacza, że liczba \(a\) jest mniejsza od \(1\frac{3}{4}\).

Krok 2. Rozwiązanie drugiej części zadania.
Zanim wykonamy odejmowanie, to obliczmy wartość każdej z tych liczb z osobna:
$$b=9\cdot\sqrt[3]{\frac{1}{27}}=9\cdot\frac{1}{3}=3 \\
c=\sqrt{2^3+1}=\sqrt{8+1}=\sqrt{9}=3$$

Wykonanie samego odejmowania jest już tylko formalnością:
$$b-c=3-3=0$$

Odpowiedź

A, C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments