Proste o równaniach y=(m-2)x oraz y=3/4x+7 są równoległe

Proste o równaniach \(y=(m-2)x\) oraz \(y=\frac{3}{4}x+7\) są równoległe. Wtedy:

Rozwiązanie

Dwie proste są względem siebie równoległe tylko wtedy, gdy ich współczynniki kierunkowe \(a\) są sobie równe. Pierwsza prosta ma współczynnik \(a=m-2\) natomiast druga ma współczynnik \(a=\frac{3}{4}\). Skoro te współczynniki mają być sobie równe, to:
$$m-2=\frac{3}{4} \\
m=2\frac{3}{4}=\frac{11}{4}$$

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments