Symetria względem osi OX, OY oraz punktu (0,0)

Symetria względem osi OX, OY oraz punktu (0,0) – Na ekranie wyświetlą Ci się współrzędne punktu A. Twoim zadaniem jest określenie współrzędnych punktu, który jest symetryczny do tego punktu względem osi X, Y lub punktu (0,0). Wynik wpisz w odpowiednich okienkach na dole ekranu.


Zadania polecane dla Ciebie:

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments