Pole równoległoboku o bokach 4 i 12 oraz kącie ostrym 30 stopni jest równe

Pole równoległoboku o bokach \(4\) i \(12\) oraz kącie ostrym \(30°\) jest równe:

\(24\)
\(12\sqrt{3}\)
\(12\)
\(6\sqrt{3}\)
Rozwiązanie:

W rozwiązaniu tego zadania pomoże nam wzór na pole równoległoboku, który znajdziemy w tablicach matematycznych:
$$P=a\cdot b\cdot sinα$$

Gdzie \(a\) i \(b\) to boki równoległoboku, a \(α\) to kąt ostry w figurze.
Podstawiając do tego wzoru dane z treści zadania otrzymamy:
$$P=4\cdot12\cdot sin30° \\
P=48\cdot\frac{1}{2} \\
P=24$$

Odpowiedź:

A. \(24\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments