Funkcja liniowa f jest określona wzorem f(x)=21-7/3x. Miejscem zerowym funkcji f jest

Funkcja liniowa \(f\) jest określona wzorem \(f(x)=21-\frac{7}{3}x\). Miejscem zerowym funkcji \(f\) jest:

Rozwiązanie

Aby wyznaczyć miejsce zerowe funkcji musimy przyrównać jej wzór do zera:
$$21-\frac{7}{3}x=0 \\
21=\frac{7}{3}x \quad\bigg/\cdot\frac{3}{7} \\
x=\frac{63}{7} \\
x=9$$

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments