Pole prostokąta ABCD jest równe 90. Na bokach AB i CD

Pole prostokąta \(ABCD\) jest równe \(90\). Na bokach \(AB\) i \(CD\) wybrano – odpowiednio – punkty \(P\) i \(R\), takie, że \(\frac{|AP|}{|PB|}=\frac{|CR|}{|RD|}=\frac{3}{2}\) (zobacz rysunek).

matura z matematykiPole czworokąta \(APCR\) jest równe:

Rozwiązanie

Krok 1. Sporządzenie rysunku pomocniczego.
Z informacji o tym, że \(\frac{|AP|}{|PB|}=\frac{|CR|}{|RD|}=\frac{3}{2}\) wynika, że odcinki \(AP\) oraz \(RC\) mają długość \(3x\), natomiast \(PB\) oraz \(RD\) mają długość \(2x\):
matura z matematyki

Dodatkowo na rysunku możemy sobie zaznaczyć, że odcinek \(AD\) jest wysokością \(h\).

Krok 2. Obliczenie pola powierzchni czworokąta \(APCR\).
Z treści zadania wiemy, że prostokąt \(ABCD\) o boku \(|AB|=5x\) i wysokości \(|AD|=h\) miał pole powierzchni równe \(90\). Możemy zatem zapisać, że:
$$5x\cdot h=90 \\
h=\frac{90}{5x}$$

Nasz równoległobok \(APCR\) będzie miał pole równe:
$$P=3x\cdot h$$

Podstawiając wyznaczone przed chwilą \(h=\frac{90}{5x}\) otrzymamy:
$$P=3x\cdot\frac{90}{5x} \\
P=\frac{270}{5} \\
P=54$$

Odpowiedź

C

3 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Renata

Super, dziękuję.

Radek

Dostałem to zadanie to rozwiązania, nie chciało mi całkowicie myśleć z rana, i napisałem 90:5=18 ; ap=3 ; 18*3 = 54, głupi ma szczęście jak to mówią

Weronika
Reply to  Radek

Hahaha doslownie tak samo zrobiłam jak ty