Przedziałem, w którym funkcja f przyjmuje tylko wartości ujemne, jest

Przedziałem, w którym funkcja \(f\) przyjmuje tylko wartości ujemne, jest:

przedziałem w którym funkcja f

\(\langle5;0\rangle\)
\((5;7\rangle\)
\(\langle0;7\rangle\)
\(\langle-6;5\rangle\)
Rozwiązanie:

Szukamy takich argumentów, dla których wykres funkcji znalazł się pod osią \(Ox\). Wyraźnie widzimy, że funkcja \(f\) przyjmuje wartości ujemne w przedziale \((5;7\rangle\).

A dlaczego przed wartością \(5\) znalazł się nawias otwarty, a nie domknięty? Jest tak dlatego, że dla \(x=5\) funkcja przyjmuje wartość równą zero, a nas interesują wartości ujemne. Stąd też za pomocą odpowiednich nawiasów musimy wykluczyć \(x=5\) z naszego przedziału.

Odpowiedź:

B. \((5;7\rangle\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments