Pole powierzchni jednej ściany sześcianu jest równe 4. Objętość tego sześcianu jest równa

Pole powierzchni jednej ściany sześcianu jest równe \(4\). Objętość tego sześcianu jest równa:

\(6\)
\(8\)
\(24\)
\(64\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Wyznaczenie długości krawędzi sześcianu.

Ściany sześcianu są kwadratami. Skoro pole jednej ściany jest równe \(4\), to krawędź sześcianu ma oczywiście długość \(2\) (bo \(P=a^2\)).

Krok 2. Obliczenie objętości sześcianu.

$$V=a^3 \\
V=2^3 \\
V=8$$

Odpowiedź:

B. \(8\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments