Egzamin ósmoklasisty (termin dodatkowy) – Matematyka – 2023 – Odpowiedzi

Poniżej znajdują się odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty z matematyki – CKE czerwiec 2023. Wszystkie zadania posiadają pełne rozwiązania krok po kroku, co mam nadzieję pomoże Ci w nauce do egzaminu. Ten arkusz możesz także pobrać w formie PDF – odpowiednie linki znajdują się na dole strony.

Egzamin ósmoklasisty (termin dodatkowy) 2023 - matematyka

Zadanie 1. (1pkt) Na diagramie przedstawiono liczbę butelek z wodą dostarczonych do sklepu osiedlowego oraz liczbę butelek z wodą sprzedanych w tym sklepie przez trzy kolejne dni: poniedziałek, wtorek i środę.
egzamin ósmoklasisty

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Przez te trzy dni w sklepie osiedlowym sprzedano łącznie \(190\) butelek z wodą.

P

F

Liczba butelek z wodą sprzedanych w poniedziałek stanowi \(\frac{3}{4}\) liczby butelek z wodą dostarczonych w tym dniu.

P

F

Zadanie 2. (1pkt) Z tasiemki o długości \(\frac{2}{3} m\) odcięto kawałek o długości pół metra. Pozostała po odcięciu część tasiemki ma długość:

Zadanie 3. (1pkt) W pewnym zoo mieszkają słoń afrykański o masie \(6\) ton oraz góralek skalny o masie \(3 kg\). Masa słonia afrykańskiego jest większa niż masa góralka skalnego:

Zadanie 4. (1pkt) Dane są cztery liczby:
$$0,7;\quad -0,65;\quad -0,456;\quad 0,234$$

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Suma największej i najmniejszej spośród tych liczb jest równa \(A/B\).

Na osi liczbowej odległość między punktami odpowiadającymi liczbom \(-0,65\) oraz \(-0,456\) jest równa \(C/D\).

Zadanie 5. (1pkt) Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Wartość wyrażenia \((4^4)^3\) jest równa \(4^7\).

P

F

Wartości wyrażeń \(5^3\cdot10^3\) oraz \(5^6\cdot2^3\) są równe.

P

F

Zadanie 6. (1pkt) W naczyniu znajdowało się \(k\) litrów wody. Marcin odlał z tego naczynia \(\frac{1}{3}\) tej objętości wody, a następnie Magda odlała \(3\) litry wody. Objętość wody wyrażoną w litrach, która pozostała w naczyniu, opisuje wyrażenie:

Zadanie 7. (1pkt) Tydzień przed rozpoczęciem zajęć student zapłacił \(800 zł\) za kurs żeglarski. W razie rezygnacji z kursu organizator nie zwraca pełnej kwoty wpłaty, tylko oddaje jej część, zgodnie z poniższą tabelą.
egzamin ósmoklasisty

Student zrezygnował z kursu w trzecim dniu zajęć. Organizator zwrócił studentowi kwotę:

Zadanie 8. (1pkt) Podczas spaceru w czasie każdych \(10\) sekund Ewa robi taką samą liczbę \(a\) kroków. Ile kroków zrobi Ewa w czasie \(3\) minut tego spaceru? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zadanie 9. (1pkt) Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.
Jest dokładnie \(A/B\) liczb naturalnych \(m\) spełniających warunek \(\sqrt{110}\lt m\lt\sqrt{300}\).

Są dokładnie \(C/D\) liczby naturalne \(k\) spełniające warunek \(\sqrt[3]{10}\lt k\lt \sqrt[3]{127}\).

Zadanie 10. (1pkt) Spośród wszystkich liczb dwucyfrowych dodatnich losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo wylosowania liczby podzielnej przez \(20\) jest równe:

Zadanie 11. (1pkt) Samochód przejechał ze stałą prędkością trasę o długości \(18\) kilometrów w czasie \(12\) minut. Samochód przejechał tę trasę z prędkością:

Zadanie 12. (1pkt) Prostokąt podzielono na dwa identyczne trapezy równoramienne i dwa trójkąty w sposób pokazany na rysunku.
egzamin ósmoklasisty

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Trójkąty, które powstały w sposób pokazany na rysunku, są równoramienne.

P

F

Gdyby kąty ostre trapezów miały miarę \(30°\), to powstałe trójkąty byłyby równoboczne.

P

F

Zadanie 13. (1pkt) Dane są dwa równoległoboki: \(ABCD\) oraz \(ECDF\) (zobacz rysunek).
egzamin ósmoklasisty

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Bok \(DC\) równoległoboku \(ABCD\) jest jedną z wysokości równoległoboku \(ECFD\).

P

F

Pole równoległoboku \(ABCD\) jest równe polu równoległoboku \(ECFD\).

P

F

Zadanie 14. (1pkt) Stosunek długości trzech boków trójkąta jest równy \(2:4:5\). Obwód tego trójkąta jest równy \(33 cm\). Najkrótszy bok tego trójkąta ma długość:

Zadanie 15. (1pkt) Na rysunku przedstawiono graniastosłup prosty trójkątny oraz jego podstawę. Wysokość tego graniastosłupa jest równa \(1 cm\).
egzamin ósmoklasisty

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Pole powierzchni bocznej tego graniastosłupa jest \(A/B\) pole jednej podstawy.

Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe \(C/D\).

Zadanie 16. (2pkt) Wojtek miał \(30\) monet dwuzłotowych i \(48\) monet pięciozłotowych. Połowę monet pięciozłotowych wymienił na monety dwuzłotowe. Kwota z wymiany monet pięciozłotowych stanowiła równowartość kwoty, którą otrzymał w monetach dwuzłotowych.
Oblicz, ile łącznie monet dwuzłotowych ma teraz Wojtek. Zapisz obliczenia.

Zadanie 17. (3pkt) Do księgarni językowej dostarczono łącznie \(240\) książek napisanych w czterech różnych językach. Książek w języku włoskim było \(3\) razy mniej niż książek w języku niemieckim, książek w języku angielskim było \(2\) razy więcej niż w języku niemieckim, a książek w języku francuskim było o \(20\) więcej niż w języku włoskim.

Oblicz, ile książek napisanych w języku francuskim dostarczono do tej księgarni. Zapisz obliczenia.

Zadanie 18. (2pkt) Na rysunku przedstawiono prostokąt \(ABCD\), w którym bok \(BC\) ma długość \(4 cm\). Na bokach prostokąta zaznaczono punkty \(E\) i \(F\) oraz narysowano odcinki \(EF\) i \(FC\) tak, że powstały dwa jednakowe trójkąty \(EAF\) i \(FBC\). W obu trójkątach zaznaczono kąty o takiej samej mierze \(\alpha\). Odcinek \(AE\) ma długość \(3 cm\).
egzamin ósmoklasisty

Oblicz pole prostokąta \(ABCD\). Zapisz obliczenia.

Zadanie 19. (3pkt) Powierzchnia kartonu ma kształt prostokąta o wymiarach \(8 cm\) i \(15 cm\). W czterech rogach tego kartonu wycięto kwadraty o boku \(2,5 cm\). Z pozostałej części złożono pudełko.
egzamin ósmoklasisty

Oblicz objętość tego pudełka. Zapisz obliczenia.

Ten arkusz możesz pobrać w formie PDF:

5 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Hanka

Dodatkowy egzamin był bardzo łatwy.

dgbcv
Reply to  Hanka

zgadza się

mareczekyt

Przydatne i fajnie że jest to wytłumaczone.

Nikt

Prosty tylko w moim przypadku trzeba chwilę pomyśleć nad zadaniami otwartymi

Anonim

dzięki bardzo przydało się