Egzamin ósmoklasisty (termin dodatkowy) – Matematyka – 2023 – Odpowiedzi

Poniżej znajdują się odpowiedzi do egzaminu ósmoklasisty z matematyki – CKE czerwiec 2023. Wszystkie zadania posiadają pełne rozwiązania krok po kroku, co mam nadzieję pomoże Ci w nauce do egzaminu. Ten arkusz możesz także zrobić online lub pobrać w formie PDF – odpowiednie linki znajdują się na dole strony.

Egzamin ósmoklasisty (termin dodatkowy) 2023 - matematyka

Zadanie 1. (1pkt) Na diagramie przedstawiono liczbę butelek z wodą dostarczonych do sklepu osiedlowego oraz liczbę butelek z wodą sprzedanych w tym sklepie przez trzy kolejne dni: poniedziałek, wtorek i środę.
egzamin ósmoklasisty

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Przez te trzy dni w sklepie osiedlowym sprzedano łącznie \(190\) butelek z wodą.

P

F

Liczba butelek z wodą sprzedanych w poniedziałek stanowi \(\frac{3}{4}\) liczby butelek z wodą dostarczonych w tym dniu.

P

F

Zadanie 2. (1pkt) Z tasiemki o długości \(\frac{2}{3} m\) odcięto kawałek o długości pół metra. Pozostała po odcięciu część tasiemki ma długość:

Zadanie 3. (1pkt) W pewnym zoo mieszkają słoń afrykański o masie \(6\) ton oraz góralek skalny o masie \(3 kg\). Masa słonia afrykańskiego jest większa niż masa góralka skalnego:

Zadanie 4. (1pkt) Dane są cztery liczby:
$$0,7;\quad -0,65;\quad -0,456;\quad 0,234$$

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Suma największej i najmniejszej spośród tych liczb jest równa \(A/B\).

Na osi liczbowej odległość między punktami odpowiadającymi liczbom \(-0,65\) oraz \(-0,456\) jest równa \(C/D\).

Zadanie 5. (1pkt) Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Wartość wyrażenia \((4^4)^3\) jest równa \(4^7\).

P

F

Wartości wyrażeń \(5^3\cdot10^3\) oraz \(5^6\cdot2^3\) są równe.

P

F

Zadanie 6. (1pkt) W naczyniu znajdowało się \(k\) litrów wody. Marcin odlał z tego naczynia \(\frac{1}{3}\) tej objętości wody, a następnie Magda odlała \(3\) litry wody. Objętość wody wyrażoną w litrach, która pozostała w naczyniu, opisuje wyrażenie:

Zadanie 7. (1pkt) Tydzień przed rozpoczęciem zajęć student zapłacił \(800 zł\) za kurs żeglarski. W razie rezygnacji z kursu organizator nie zwraca pełnej kwoty wpłaty, tylko oddaje jej część, zgodnie z poniższą tabelą.
egzamin ósmoklasisty

Student zrezygnował z kursu w trzecim dniu zajęć. Organizator zwrócił studentowi kwotę:

Zadanie 8. (1pkt) Podczas spaceru w czasie każdych \(10\) sekund Ewa robi taką samą liczbę \(a\) kroków. Ile kroków zrobi Ewa w czasie \(3\) minut tego spaceru? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zadanie 9. (1pkt) Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.
Jest dokładnie \(A/B\) liczb naturalnych \(m\) spełniających warunek \(\sqrt{110}\lt m\lt\sqrt{300}\).

Są dokładnie \(C/D\) liczby naturalne \(k\) spełniające warunek \(\sqrt[3]{10}\lt k\lt \sqrt[3]{127}\).

Zadanie 10. (1pkt) Spośród wszystkich liczb dwucyfrowych dodatnich losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo wylosowania liczby podzielnej przez \(20\) jest równe:

Zadanie 11. (1pkt) Samochód przejechał ze stałą prędkością trasę o długości \(18\) kilometrów w czasie \(12\) minut. Samochód przejechał tę trasę z prędkością:

Zadanie 12. (1pkt) Prostokąt podzielono na dwa identyczne trapezy równoramienne i dwa trójkąty w sposób pokazany na rysunku.
egzamin ósmoklasisty

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Trójkąty, które powstały w sposób pokazany na rysunku, są równoramienne.

P

F

Gdyby kąty ostre trapezów miały miarę \(30°\), to powstałe trójkąty byłyby równoboczne.

P

F

Zadanie 13. (1pkt) Dane są dwa równoległoboki: \(ABCD\) oraz \(ECDF\) (zobacz rysunek).
egzamin ósmoklasisty

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Bok \(DC\) równoległoboku \(ABCD\) jest jedną z wysokości równoległoboku \(ECFD\).

P

F

Pole równoległoboku \(ABCD\) jest równe polu równoległoboku \(ECFD\).

P

F

Zadanie 14. (1pkt) Stosunek długości trzech boków trójkąta jest równy \(2:4:5\). Obwód tego trójkąta jest równy \(33 cm\). Najkrótszy bok tego trójkąta ma długość:

Zadanie 15. (1pkt) Na rysunku przedstawiono graniastosłup prosty trójkątny oraz jego podstawę. Wysokość tego graniastosłupa jest równa \(1 cm\).
egzamin ósmoklasisty

Uzupełnij zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Pole powierzchni bocznej tego graniastosłupa jest \(A/B\) pole jednej podstawy.

Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe \(C/D\).

Zadanie 16. (2pkt) Wojtek miał \(30\) monet dwuzłotowych i \(48\) monet pięciozłotowych. Połowę monet pięciozłotowych wymienił na monety dwuzłotowe. Kwota z wymiany monet pięciozłotowych stanowiła równowartość kwoty, którą otrzymał w monetach dwuzłotowych.
Oblicz, ile łącznie monet dwuzłotowych ma teraz Wojtek. Zapisz obliczenia.

Zadanie 17. (3pkt) Do księgarni językowej dostarczono łącznie \(240\) książek napisanych w czterech różnych językach. Książek w języku włoskim było \(3\) razy mniej niż książek w języku niemieckim, książek w języku angielskim było \(2\) razy więcej niż w języku niemieckim, a książek w języku francuskim było o \(20\) więcej niż w języku włoskim.

Oblicz, ile książek napisanych w języku francuskim dostarczono do tej księgarni. Zapisz obliczenia.

Zadanie 18. (2pkt) Na rysunku przedstawiono prostokąt \(ABCD\), w którym bok \(BC\) ma długość \(4 cm\). Na bokach prostokąta zaznaczono punkty \(E\) i \(F\) oraz narysowano odcinki \(EF\) i \(FC\) tak, że powstały dwa jednakowe trójkąty \(EAF\) i \(FBC\). W obu trójkątach zaznaczono kąty o takiej samej mierze \(\alpha\). Odcinek \(AE\) ma długość \(3 cm\).
egzamin ósmoklasisty

Oblicz pole prostokąta \(ABCD\). Zapisz obliczenia.

Zadanie 19. (3pkt) Powierzchnia kartonu ma kształt prostokąta o wymiarach \(8 cm\) i \(15 cm\). W czterech rogach tego kartonu wycięto kwadraty o boku \(2,5 cm\). Z pozostałej części złożono pudełko.
egzamin ósmoklasisty

Oblicz objętość tego pudełka. Zapisz obliczenia.

Ten arkusz możesz zrobić online lub pobrać w formie PDF:

10 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Hanka

Dodatkowy egzamin był bardzo łatwy.

dgbcv
Reply to  Hanka

zgadza się

mareczekyt

Przydatne i fajnie że jest to wytłumaczone.

ToJaHeHe
Reply to  mareczekyt

Zgadza się, chociaż ja nie musiałem zbytnio na te wytłumaczenia patrzeć bo wszystko się zgadzało. Mam nadzieję, że na zwykłym egzaminie będzie dokładnie tak samo jak teraz (czyli tak łatwo).

Nikt

Prosty tylko w moim przypadku trzeba chwilę pomyśleć nad zadaniami otwartymi

Anonim

dzięki bardzo przydało się

Lusia

Zadania z tego egzaminu były bardzo łatwe:) Wyjątkowo przydatna strona

Anonim

bardzo fajnie wytłumaczone

Ola

Bardzo łatwy egzamin. Zdobyłam 88% więc jestem zadowolona. Oby w tym roku na głównym egzaminie były takie prościutkie zadania, a wszystkim ósmoklasistom czytającym to życzę powodzenia na egzaminie.

Mati

Przydatne :D