Czy dana liczba jest całkowita?

Czy dana liczba jest całkowita? – Która z wyświetlanych liczb jest liczbą całkowitą? Przyjrzyj się uważnie każdej liczbie, a jeśli masz trudności z tym zadaniem, to skorzystaj z pomocy naukowej dostępnej na dole.


To pomoże Ci rozwiązać powyższe zadanie:

Zadania polecane dla Ciebie:

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.