Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu pewnej funkcji kwadratowej postaci f(x)=ax^2+c

Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu pewnej funkcji kwadratowej postaci \(f(x)=ax^2+c\).

matura z matematykiJakie znaki mają współczynniki \(a\) i \(c\)?

Rozwiązanie

Krok 1. Ustalenie wartości współczynnika \(a\).
Ramiona paraboli są skierowane do dołu, zatem współczynnik kierunkowy \(a\) musi być ujemny. Stąd też wiemy, że \(a\lt0\).

Krok 2. Ustalenie wartości współczynnika \(c\).
W przypadku funkcji kwadratowych zapisanych w postaci ogólnej, współczynnik \(c\) mówi nam o miejscu przecięcia się paraboli z osią igreków. Widzimy, że parabola przecina oś igreków dla \(y=5\), w związku z tym współczynnik \(c=5\). Stąd też \(c\gt0\).

To oznacza, że prawidłowa jest druga odpowiedź.

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments