Funkcja, której wykres przedstawiono na rysunku jest rosnąca

Funkcja, której wykres przedstawiono na rysunku jest rosnąca:

matura z matematyki

Rozwiązanie

Na rysunku mamy przedstawioną jedną z form wykresu funkcji typu \(f(x)=\frac{a}{x}\) (tak zwana proporcjonalność odwrotna). Ten wykres nazywamy hiperbolą. Na rysunku widzimy wyraźnie, że funkcja jest rosnąca zarówno w swoim pierwszym fragmencie, jak i drugim. To oznacza, że funkcja jest rosnąca zarówno w przedziale \((-\infty,0)\) jak i \((0,+\infty)\).

Odpowiedź

D

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
B.

Czym różni się zapis odpowiedzi C od odpowiedzi D?