Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f. Funkcja f przyjmuje największą wartość dla x równego

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji \(f\).

matura z matematykiFunkcja \(f\) przyjmuje największą wartość dla \(x\) równego:

Rozwiązanie

Z rysunku możemy odczytać, że największą wartość funkcja przyjmuje dla \(x=3\) i ta wartość jest równa \(y=4\). Przy okazji warto pamiętać, że niezamalowana kropka oznacza, że dany punkt nie należy do wykresu funkcji, a zamalowana oznacza, że punkt do tej funkcji należy.

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments