Liczby podzielne przez 3

Liczby podzielne przez 3 – Na ekranie będą wyświetlać się poszczególne liczby. Twoim zadaniem jest odpowiedzenie na pytanie, która z nich jest podzielna przez 3. Jeśli masz problem z określaniem liczb podzielnych przez 3, to możesz skorzystać z pomocy naukowej (dostępna pod grą).


To pomoże Ci rozwiązać powyższe zadanie:

Zadania polecane dla Ciebie:

Dodaj komentarz