Na którym rysunku przedstawiono wykres funkcji liniowej y=ax+b takiej, że a>0 i b<0?

Na którym rysunku przedstawiono wykres funkcji liniowej \(y=ax+b\) takiej, że \(a\gt0\) i \(b\lt0\)?.

na którym rysunku przedstawiono wykres funkcji liniowej
na którym rysunku przedstawiono wykres funkcji liniowej
na którym rysunku przedstawiono wykres funkcji liniowej
na którym rysunku przedstawiono wykres funkcji liniowej
Rozwiązanie:

Skoro \(a\gt0\) to funkcja musi być rosnąca.
Skoro \(b\lt0\) to funkcja musi przecinać oś \(Oy\) w ujemnym punkcie (pod osią \(Ox\)).

Obydwa warunki spełnia jedynie wykres zaprezentowany w trzeciej odpowiedzi.

Odpowiedź:
na którym rysunku przedstawiono wykres funkcji liniowej
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments