Medyczna maseczka ochronna wielokrotnego użytku z wymiennymi filtrami wskutek podwyżki

Medyczna maseczka ochronna wielokrotnego użytku z wymiennymi filtrami wskutek podwyżki zdrożała o \(40\%\) i kosztuje obecnie \(106,40zł\). Cena maseczki przed podwyżką była równa:

Rozwiązanie

Wprowadźmy sobie do zadania proste oznaczenia:
\(x\) - cena maseczki przed podwyżką
\(1,4x\) - cena maseczki po podwyżce

Z treści zadania wynika, że cena maseczki po podwyżce jest równa \(106,40zł\), zatem:
$$1,4x=106,40zł \\
x=76zł$$

Odpowiedź

C

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
cloudy

skąd 1,4 x?