Statystyka – zadania (egzamin ósmoklasisty)

Statystyka - zadania (egzamin ósmoklasisty)

Zadanie 1. (1pkt) Oto wyniki krótkiego sprawdzianu przeprowadzonego w trzech oddziałach II klasy gimnazjum:

egzamin ósmoklasistyZ porównania wykresów wynika, że sprawdzian był:

Zadanie 2. (1pkt) Oto wyniki krótkiego sprawdzianu przeprowadzonego w trzech oddziałach II klasy gimnazjum:

egzamin ósmoklasistyŚredni wynik uczniów z IIb jest równy \(6\) punktów. Ilu uczniów w tej klasie uzyskało taki wynik?

Zadanie 3. (1pkt) Oto wyniki krótkiego sprawdzianu przeprowadzonego w trzech oddziałach II klasy gimnazjum:

egzamin ósmoklasistyIlu uczniów z klasy IIa otrzymało co najmniej \(6\) punktów?

Zadanie 4. (1pkt) Średnia arytmetyczna pięciu ocen cząstkowych Jacka jest równa \(3,4\). Jaką średnią ocen będzie miał Jacek, gdy otrzyma jeszcze czwórkę?

Zadanie 5. (1pkt) Na diagramie przedstawiono wyniki pracy klasowej z matematyki w pewnej klasie.

egzamin ósmoklasistyZ informacji podanych na diagramie wynika, że:

Zadanie 6. (1pkt) Glazurnik układał płytki. Wykres przedstawia liczbę ułożonych płytek w zależności od czasu w trakcie ośmiogodzinnego dnia pracy.

egzamin ósmoklasistyNa podstawie wykresu wybierz zdanie fałszywe:

Zadanie 7. (1pkt) W tabeli przedstawiono informacje dotyczące wieku wszystkich uczestników obozu narciarskiego.

egzamin ósmoklasistyMediana wieku uczestników obozu jest równa:

Zadanie 8. (1pkt) W tabeli przedstawiono informacje dotyczące wieku wszystkich uczestników obozu narciarskiego.

egzamin ósmoklasistyNa którym diagramie poprawnie przedstawiono procentowy podział uczestników obozu ze względu na wiek?

Zadanie 9. (1pkt) Ola codziennie, przez tydzień, odczytywała o 7 rano temperaturę powietrza. Oto podane (w \(°C\)) wyniki jej pomiarów: \(−2, 3, 4, 0, −3, 2, 3\). Wybierz odpowiedź, w której podano poprawne wartości średniej arytmetycznej, mediany i amplitudy (różnica między wartością najwyższą i wartością najniższą) zanotowanych temperatur.

Zadanie 10. (1pkt) Pięć różnych liczb naturalnych zapisano w kolejności od najmniejszej do największej: \(1, a, b, c, 10\). Mediana liczb: \(1, a, b\) jest równa \(3\), a mediana liczb: \(a, b, c, 10\) jest równa \(5\). Liczba \(c\) jest równa:

Zadanie 11. (1pkt) Kasia ma \(6\) lat. Średnia arytmetyczna wieku Ani i Pawła jest równa \(12\) lat. Średnia arytmetyczna wieku Kasi, Ani i Pawła jest równa:

Zadanie 12. (2pkt) Zapisano trzy różne liczby, których średnia arytmetyczna jest równa \(4\), oraz dwie inne liczby, których średnia arytmetyczna jest równa \(2\). Uzasadnij, że średnia arytmetyczna zestawu tych pięciu liczb jest równa \(3,2\).

Zadanie 13. (2pkt) Do zestawu liczb: \(3\), \(5\) i \(9\) dopisano czwartą liczbę. Mediana otrzymanego w ten sposób zestawu czterech liczb jest większa od mediany początkowego zestawu trzech liczb. Uzasadnij, że dopisana liczba jest większa od \(5\).

Zadanie 14. (1pkt) Dorota stworzyła bazę danych o krajach azjatyckich. Zamieściła w niej następujące informacje na temat Mongolii:

egzamin ósmoklasistyW stolicy Mongolii mieszka:

Zadanie 15. (1pkt) Diagram przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej wśród grupy gimnazjalistów na temat ulubionego miejsca wypoczynku. Każdy wskazał tylko jedno miejsce. Oblicz, jaką miarę ma kąt środkowy ilustrujący na diagramie kołowym procent uczniów lubiących wypoczywać w górach.

egzamin ósmoklasisty

Zadanie 16. (1pkt) Diagram przedstawia procentowy udział powierzchni poszczególnych kontynentów w całkowitej powierzchni lądów. Przyjmij, że lądy na Ziemi zajmują łącznie \(150mln\;km^2\).

egzamin ósmoklasistyKtóre zdanie jest prawdziwe?

Zadanie 17. (1pkt) Diagram przedstawia procentowy udział powierzchni poszczególnych kontynentów w całkowitej powierzchni lądów. Przyjmij, że lądy na Ziemi zajmują łącznie \(150mln\;km^2\).

egzamin ósmoklasistyJaką część powierzchni lądów na Ziemi zajmuje Afryka?

Zadanie 18. (1pkt) Poważnym problemem są zanieczyszczenia Bałtyku substancjami biogennymi. Diagramy przedstawiają procentowy udział państw nadbałtyckich w zanieczyszczeniu Morza Bałtyckiego związkami azotu (diagram a) i związkami fosforu (diagram b) w 1995 roku.

egzamin ósmoklasistyProcentowy udział Polski w zanieczyszczeniu Bałtyku związkami azotu w 1995r. był taki, jak łącznie krajów:

Zadanie 19. (1pkt) Poniższy diagram przedstawia procentowy udział źródeł energii zużywanej rocznie w USA.

egzamin ósmoklasistyEnergia słoneczna to zaledwie \(1\%\) energii ze źródeł odnawialnych zużywanej rocznie w USA. Ile procent energii zużywanej rocznie w USA stanowi energia słoneczna?

Zadanie 20. (1pkt) Poniższy diagram przedstawia procentowy udział źródeł energii zużywanej rocznie w USA.

egzamin ósmoklasistyNa diagramie kołowym zaznaczono kąt \(AOB\). Ile stopni ma kąt \(AOB\)?

Zadanie 21. (1pkt) Na diagramach przedstawiono udział głównych pierwiastków w masie każdej z podanych geosfer.

egzamin ósmoklasistyJaki jest procentowy udział węgla w masie biosfery?

Zadanie 22. (1pkt) Na diagramach przedstawiono udział głównych pierwiastków w masie każdej z podanych geosfer.

egzamin ósmoklasistyW której geosferze stosunek masy tlenu do masy pozostałych pierwiastków jest najmniejszy?

Zadanie 23. (1pkt) Przez \(3\) godziny Jacek z Magdą obserwowali ruch samochodowy na moście. Liczyli przejeżdżające pojazdy. Wyniki zapisali w tabeli.

egzamin ósmoklasistyKtóry diagram przedstawia procentowy rozkład liczb pojazdów poszczególnych typów przejeżdżających przez most między \(700\) a \(800\)?

egzamin ósmoklasisty

8 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
dfsgfaf

Cudowne! Życzę dalszego rozwoju :) Naj stronka do powtórek, już egzamin mi nie straszny :D
POZDRAWIAM XOXO

Norbert

Ćwiczyłem na tych zadaniach

KtośNapewno XD

fajna stronka dzięki ❤

Cimek

<3 Dzięki

Anonim

fajne zadania <3

Nati

Co to jest mediana? Za kilka dni egzamin a ja nie wiem co to jest?!

xz

Łatwe :)