Współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej o równaniu y=-3x+5 jest równy

Współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej o równaniu \(y=-3x+5\) jest równy:

\(-\frac{1}{3}\)
\(-3\)
\(\frac{1}{3}\)
\(3\)
Rozwiązanie:

Aby dwie proste były względem siebie równoległe to muszą mieć współczynniki kierunkowe (czyli współczynniki \(a\)). Stąd też wiemy, że współczynnik kierunkowy prostej równoległej do prostej opisanej w zadaniu będzie równy \(a=-3\).

Odpowiedź:

B. \(-3\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments