Liczba log√24^8 jest równa

Liczba \(log_{\sqrt{2}}4^8\) jest równa:

Rozwiązanie

Logarytm możemy rozwiązać na różne sposoby, ale najprościej będzie tutaj zastosować po prostu definicję logarytmu, czyli:
$$log_{\sqrt{2}}4^8=x \quad\Leftrightarrow\quad \sqrt{2}^x=4^8$$

Aby rozwiązać równanie \(\sqrt{2}^x=4^8\) musimy doprowadzić lewą i prawą stronę do jednakowej podstawy potęgi. W naszym przypadku najprościej będzie sprowadzić obydwie liczby do dwójki, pamiętając o tym, że \(\sqrt{2}=2^{\frac{1}{2}}\) i że \(4=2^2\). W związku z tym:
$$(\sqrt{2})^x=4^8 \\
{2^{\frac{1}{2}}}^x={2^2}^8 \\
2^{\frac{1}{2}x}=2^{16}$$

Doprowadziliśmy do jednakowych podstaw potęg, zatem możemy porównać wykładniki:
$$\frac{1}{2}x=16 \\
x=32$$

To oznacza, że rozwiązaniem tego logarytmu jest właśnie liczba \(32\).

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments