Liczba 0,6 jest jednym z przybliżeń liczby 5/8. Błąd względny tego przybliżenia wyrażony w procentach jest równy

Liczba \(0,6\) jest jednym z przybliżeń liczby \(\frac{5}{8}\). Błąd względny tego przybliżenia wyrażony w procentach jest równy:

\(0,025\%\)
\(2,5\%\)
\(0,04\%\)
\(4\%\)
Rozwiązanie:

Aby obliczyć błąd względny musimy posłużyć się następującym wzorem:
$$δ=\frac{|x-x_{o}|}{x}$$

W naszym przykładzie:
$$x=\frac{5}{8}=0,625 \\
x_{o}=0,6 \\
\text{więc} \\
δ=\frac{|0,625-0,6|}{0,625} \\
δ=\frac{0,025}{0,625} \\
δ=0,04=4\%$$

Odpowiedź:

D. \(4\%\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments