Kula

Kula to bryła obrotowa, która powstaje w wyniku obrotu koła (lub półkola) wokół prostej zawierającej średnicę. W przeciwieństwie do walca czy stożka nie będziemy tutaj mieli żadnej podstawy bryły. Kluczową miarą kuli (wykorzystywaną praktycznie we wszystkich wzorach) jest jej promień.
kula

Oś obrotu kuli
W praktyce osią obrotu kuli jest zawsze średnica koła/półkola. Warto też pamiętać, że oś obrotu przechodzi przez środek kuli.

Przekrój kuli
• W przekroju osiowym kuli znajduje się koło, którego promień jest równy promieniowi kuli. Bardzo często to koło nazywane jest wielkim kołem kuli. Obrazowo rzecz ujmując można powiedzieć, że przekrój osiowy dzieli kulę na dwie identyczne półkule.
• W przekroju poprzecznym kuli także znajduje się koło, a jego promień będzie zależny od miejsca wykonania takiego przekroju.

Kula – wzory
Kluczowymi wzorami związanymi z kulą są:
• Objętość kuli: \(V=\frac{4}{3}πr^3\)
• Pole powierzchni całkowitej kuli: \(P_{c}=4πr^2\)
gdzie:
\(r\) – promień kuli

Wszystkie powyższe wzory zostały szerzej omówione (wraz z przykładami) w poniższych tematach:

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments