Kula o promieniu 5cm i stożek o promieniu podstawy 10cm mają równe objętości

Kula o promieniu \(5cm\) i stożek o promieniu podstawy \(10cm\) mają równe objętości. Wysokość stożka jest równa:

\(\frac{25}{π}cm\)
\(10cm\)
\(\frac{10}{π}cm\)
\(5cm\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Obliczenie objętości kuli.

$$V_{k}=\frac{4}{3}πR^3 \\
V_{k}=\frac{4}{3}π\cdot5^3 \\
V_{k}=\frac{4}{3}π\cdot125 \\
V_{k}=\frac{500}{3}π$$

Krok 2. Obliczenie objętości stożka.

$$V_{s}=\frac{1}{3}πr^2H \\
V_{s}=\frac{1}{3}π\cdot10^2\cdot H \\
V_{s}=\frac{1}{3}π\cdot100\cdot H \\
V_{s}=\frac{100}{3}π\cdot H$$

Krok 3. Obliczenie wysokości stożka.

We wzorze na objętość stożka znajdzie się wysokość \(H\), którą wyznaczymy sobie porównując do siebie objętości dwóch brył.
$$V_{k}=V_{s} \\
\frac{500}{3}π=\frac{100}{3}π\cdot H \quad\bigg/\cdot3 \\
500π=100π\cdot H \quad\bigg/:100π \\
H=5[cm]$$

Odpowiedź:

D. \(5cm\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments