Funkcja liniowa f(x)=-2/3x+4 przyjmuje wartości ujemne dla

Funkcja liniowa \(f(x)=-\frac{2}{3}x+4\) przyjmuje wartości ujemne dla:

Rozwiązanie

Krok 1. Zapisanie nierówności.
Chcemy się dowiedzieć kiedy funkcja przyjmuje wartości ujemne, czyli kiedy zajdzie następująca nierówność:
$$-\frac{2}{3}x+4\lt0$$

Krok 2. Rozwiązanie powstałej nierówności.
Teraz musimy rozwiązać naszą nierówność, pamiętając o tym by dzieląc lub mnożąc przez liczbę ujemną zmienić znak na przeciwny:
$$-\frac{2}{3}x+4\lt0 \\
-\frac{2}{3}x\lt-4 \quad\bigg/\cdot(-3) \\
2x\gt12 \\
x\gt6$$

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments