Jedną z liczb spełniających nierówność x^4-3x^3+3<0 jest

Jedną z liczb spełniających nierówność \(x^4-3x^3+3\lt0\) jest:

Rozwiązanie

Podana w treści zadania nierówność jest nierównością czwartego stopnia i to taką, której raczej nie umiemy samodzielnie rozwiązać. Zadanie polega tak naprawdę na podstawieniu po kolei każdej odpowiedzi do wyrażenia \(x^4-3x^3+3\) i sprawdzeniu, kiedy otrzymamy wynik mniejszy od zera. Sprawdźmy zatem po kolei każdą z możliwości:

Dla \(x=1\):
\(x^4-3x^3+3=1^4-3\cdot1^3+3=1-3+3=1\)

Dla \(x=-1\):
\(x^4-3x^3+3=(-1)^4-3\cdot(-1)^3+3=1-(-3)+3=1+3+3=7\)

Dla \(x=2\):
\(x^4-3x^3+3=2^4-3\cdot2^3+3=16-24+3=-5\)

Dla \(x=-2\):
\(x^4-3x^3+3=(-2)^4-3\cdot(-2)^3+3=16-(-8)+3=16+24+3=43\)

Wynik mniejszy od zera otrzymaliśmy jedynie dla \(x=2\), stąd też to właśnie będzie jedna z liczb, która spełnia naszą nierówność.

Odpowiedź

C

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments