Liczba a=8^23*4^17 jest równa liczbie

Liczba \(a=8^{23}\cdot4^{17}\) jest równa liczbie:

Rozwiązanie

Sprowadzając potęgi do wspólnej podstawy otrzymamy:
$$a=8^{23}\cdot4^{17} \\
a=(2^{3})^{23}\cdot(2^2)^{17} \\
a=2^{3\cdot23}\cdot2^{2\cdot17} \\
a=2^{69}\cdot2^{34} \\
a=2^{69+34} \\
a=2^{103}$$

Odpowiedź

A

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments