Dodatnie liczby x i y spełniają warunek 2x=3y

Dodatnie liczby \(x\) i \(y\) spełniają warunek \(2x=3y\). Wynika stąd, że wartość wyrażenia \(\frac{x^2+y^2}{x\cdot y}\) jest równa:

Rozwiązanie

Jeżeli \(2x=3y\), to w takim razie \(x=\frac{3}{2}y\). Podstawiając teraz tę wartość do naszego wyrażenia, otrzymamy:
$$\frac{(\frac{3}{2}y)^2+y^2}{(\frac{3}{2}y)\cdot y}=\frac{\frac{9}{4}y^2+y^2}{\frac{3}{2}y^2}= \\
=\frac{\frac{13}{4}y^2}{\frac{3}{2}y^2}=\frac{\frac{13}{4}}{\frac{3}{2}}= \\
=\frac{13}{4}:\frac{3}{2}=\frac{13}{4}\cdot\frac{2}{3}=\frac{26}{12}=\frac{13}{6}$$

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments