Przekształcenia funkcji – kurs (matura podstawowa)

Zagadnienia, które omawiam w tej części kursu:

  • Przesunięcia funkcji w górę, dół, w lewo oraz w prawo
  • Przekształcenia względem osi iksów oraz igreków


Zbiór zadań do tej części kursu:

Przekształcenia funkcji – zadania maturalne

Dodaj komentarz