Do wykresu funkcji f(x)=a/x, dla x≠0 należy punkt A=(2,6). Wtedy

Do wykresu funkcji \(f(x)=\frac{a}{x}\), dla \(x\neq0\) należy punkt \(A=(2,6)\). Wtedy:

\(a=2\)
\(a=6\)
\(a=8\)
\(a=12\)
Rozwiązanie:

Skoro funkcja przechodzi przez punkt \(A=(2,6)\), to znaczy że \(f(2)=6\). Musimy więc podstawić \(x=2\) oraz \(f(x)=6\) i w ten sposób wyznaczymy wartość poszukiwanej niewiadomej:
$$6=\frac{a}{2} \\
a=12$$

Odpowiedź:

D. \(a=12\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments