Dany jest wielomian W określony wzorem W(x)=x^3-2x^2-3x+6

Dany jest wielomian \(W\) określony wzorem \(W(x)=x^3-2x^2-3x+6\) dla każdej liczby rzeczywistej \(x\). Wielomian \(W\) przy rozkładzie na czynniki ma postać:

Rozwiązanie

Możemy oczywiście wymnożyć każdą z podanych odpowiedzi i sprawdzić, kiedy otrzymamy pożądany wielomian. Jednak szybciej będzie dokonać samodzielnego rozkładu, korzystając z metody grupowania wyrazów i wyłączenia odpowiedniego czynnika przed nawias w każdej parze:
$$W(x)=x^3-2x^2-3x+6 \\
W(x)=x^2(x-2)-3(x-2) \\
W(x)=(x-2)(x^2-3)$$

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments