Na rysunku przedstawiono wykres funkcji y=h(x). Dziedziną funkcji h jest przedział

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji \(y=h(x)\).

matura z matematykiDziedziną funkcji \(h\) jest przedział:

Rozwiązanie

Dziedzinę funkcji odczytujemy z osi iksów. Po kratkach możemy odczytać, że funkcja przyjmuje wartości dla argumentów od \(x=-6\) aż do \(x=5\), zatem dziedziną funkcji będzie przedział \(\langle-6,5)\). Warto jeszcze w tym miejscu zwrócić uwagę na nawiasy. Nawias po lewej stronie jest domknięty, bo dla argumentu \(x=-6\) mamy zamalowaną kropkę, natomiast nawias po prawej stronie jest otwarty, bo dla argumentu \(x=5\) kropka jest niezamalowana.

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments