Liczby i działania – zadania (egzamin ósmoklasisty)

Liczby i działania - zadania (egzamin ósmoklasisty)

Zadanie 1. (1pkt) Oceń prawdziwość podanych zdań.

Liczba \(1725\) jest liczbą podzielną przez \(15\).
Liczba \(1725\) jest wielokrotnością \(125\).

Zadanie 2. (1pkt) Dane są liczby \(x\) i \(y\) spełniające warunki: \(x\lt0\) i \(y\lt x\).Oceń prawdziwość podanych zdań.

Liczba \(y\) jest ujemna.
Liczba \(x\) jest większa od liczby \(y\).

Zadanie 3. (1pkt) W dodatniej liczbie trzycyfrowej cyfra dziesiątek jest równa \(5\), a cyfra setek jest o \(6\) mniejsza od cyfry jedności. Ile jest liczb spełniających te warunki?

Zadanie 4. (1pkt) Liczba \(x\) jest dodatnia, a liczba \(y\) jest ujemna. Ile spośród liczb: \(x\cdot y\), \(x-y\), \(\frac{x}{y}\), \((y-x)^2\) jest dodatnich?

Zadanie 5. (1pkt) Z cyfr \(2\), \(3\) i \(5\) Ania utworzyła wszystkie możliwe liczby trzycyfrowe o różnych cyfrach. Które z poniższych zdań jest prawdziwe?

Zadanie 6. (1pkt) Dane są liczby \(a\) i \(b\) takie, że \(2\lt a\lt3\) oraz \(-1\lt b\lt1\).Oceń prawdziwość podanych zdań.

Iloraz \(\frac{b}{a}\) jest zawsze dodatni.
Różnica \(b-a\) jest zawsze dodatnia.

Zadanie 7. (1pkt) Dana jest liczba dwucyfrowa. W tej liczbie cyfrą dziesiątek jest \(a\), cyfrą jedności jest \(b\) oraz spełnione są warunki: \(b\gt a\) i \(a+b=12\).Oceń prawdziwość podanych zdań.

Warunki zadania spełnia siedem liczb.
Wszystkie liczby spełniające warunki zadania są podzielne przez \(3\).

Zadanie 8. (1pkt) W ramach prac renowacyjnych odtworzono na ścianie budowli zegar słoneczny, który powstał w \(1533\) roku. Pod nowym zegarem zapisano datę tej renowacji - \(MCMXC\). Po ilu latach od powstania tego zegara słonecznego odtworzono go na ścianie budowli?

Zadanie 9. (1pkt) Suma liczb \(x\) i \(y\) jest liczbą dodatnią, a ich iloczyn jest liczbą ujemną.

Oceń prawdziwość podanych zdań.

Liczby \(x\) i \(y\) są różnych znaków.
Na osi liczbowej odległość każdej z tych liczb od zera jest taka sama.

Zadanie 10. (1pkt) Na osi liczbowej liczba równa wartości wyrażenia arytmetycznego \(\left(1-\frac{5}{6}\right)-0,5\) znajduje się między:

Zadanie 11. (1pkt) Dane są cztery wyrażenia:

I. \(\frac{3}{4}\cdot(-3)\)

II. \(\frac{3}{4}:(-3)\)

III. \(\frac{3}{4}+(-3)\)

IV. \(-\frac{3}{4}-3\)

Największą wartość ma wyrażenie:

Zadanie 12. (1pkt) Dane są dwie liczby \(x\) i \(y\). Wiadomo, że \(x\ge8\) oraz \(y\le-2\). Najmniejsza możliwa wartość różnicy \(x-y\) jest równa:

egzamin ósmoklasisty

7
Dodaj komentarz

Rekson

bardzo przydatne
polecam

Żaba223

dużo mi pomogło rozwiązywanie tych zadań. Polecam !

Gimbek

Polecam

8 klasista

Bardzo przydatne, jedynie w zad 1 można podać w wyjaśnieniu zasady podzielności przez 15.

8 klasistka

Bardzo fajne zadania, mam nadzieję, że dzięki wam uda mi się dobrze zdać egzamin w tym roku…trzymajcie kciuki<3