Dane są liczby a=-1/27, b=log 1/4 64, c=log 1/3 27. Iloczyn abc jest równy

Dane są liczby \(a=-\frac{1}{27}\), \(b=\log_{\frac{1}{4}}64\), \(c=\log_{\frac{1}{3}}27\). Iloczyn \(abc\) jest równy:

\(-9\)
\(-\frac{1}{3}\)
\(\frac{1}{3}\)
\(3\)
Rozwiązanie:
Krok 1. Obliczenie wartości liczb \(b\) oraz \(c\).

$$b=\log_{\frac{1}{4}}64=-3 \\
c=\log_{\frac{1}{3}}27=-3$$

Krok 2. Obliczenie wartości wyrażenia \(abc\).

$$abc=-\frac{1}{27}\cdot(-3)\cdot(-3)=-\frac{1}{3}$$

Odpowiedź:

B. \(-\frac{1}{3}\)

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments