W zbiorniku znajdowało się 2000 litrów wody. Wykres przedstawia zmiany objętości wody

W zbiorniku znajdowało się \(2000\) litrów wody. Wykres przedstawia zmiany objętości wody w czasie wypompowywania zawartości zbiornika. Na osi pionowej przedstawiono objętość wody (w litrach) w zbiorniku, a na osi poziomej – czas (w godzinach) od chwili rozpoczęcia wypompowywania.

egzamin ósmoklasistyOceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Przerwa w wypompowywaniu wody trwała \(3\) godziny.

Przez ostatnie \(3\) godziny wodę wypompowywano dwa razy szybciej niż przez pierwsze \(3\) godziny.

Rozwiązanie

Krok 1. Ocena prawdziwości pierwszego zdania.
Przerwa w wypompowywaniu miała miejsce od trzeciej do piątej godziny (bo wtedy objętość wody się nie zmienia). To oznacza, że ta przerwa trwała \(5h-3h=2h\). Zdanie jest więc fałszem.

Krok 2. Ocena prawdziwości drugiego zdania.
W ciągu trzech pierwszych godzin objętość wody spadła z \(2000l\) do poziomu \(1400l\), czyli wypompowano:
$$2000l-1400l=600l$$

Trzy ostatnie godziny to okres między piątą i ósmą godziną. Widzimy, że w tym czasie wypompowano wodę z poziomu \(1400l\) do \(200l\), czyli wypompowano:
$$1400l-200l=1200l$$

Widzimy wiec, że faktycznie w ciągu trzech ostatnich godzin wypompowano wodę dwa razy szybciej niż w ciągu trzech pierwszych godzin (bo w tym samym czasie udało się wypompować dwa razy więcej wody), zatem zdanie jest prawdą.

Odpowiedź

1) FAŁSZ

2) PRAWDA

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments