Ciąg geometryczny (an), określony dla każdej liczby naturalnej n≥1, jest rosnący

Ciąg geometryczny \((a_{n})\), określony dla każdej liczby naturalnej \(n\ge1\), jest rosnący i wszystkie jego wyrazy są dodatnie. Ponadto spełniony jest warunek \(a_{3}=a_{1}\cdot a_{2}\). Niech \(q\) oznacza iloraz ciągu \((a_{n})\). Wtedy:

Rozwiązanie

Z własności ciągów wiemy, że:
$$a_{2}=a_{1}\cdot q \\
a_{3}=a_{1}\cdot q^2$$

Podstawiając te dane do równania z treści zadania, otrzymamy:
$$a_{3}=a_{1}\cdot a_{2} \\
a_{1}\cdot q^2=a_{1}\cdot a_{1}\cdot q \\
q^2=a_{1}\cdot q \\
a_{1}=q$$

Odpowiedź

B

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments