Ostrosłupy – zadania (egzamin ósmoklasisty)

Ostrosłupy - zadania (egzamin ósmoklasisty)

Zadanie 1. (1pkt) Suma długości wszystkich krawędzi ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego jest równa \(450\). Krawędź boczna jest w tym ostrosłupie czterokrotnie dłuższa od krawędzi podstawy.
egzamin ósmoklasisty

Długość krawędzi podstawy tego ostrosłupa jest równa:

Zadanie 2. (1pkt) Na rysunku przedstawiono fragment siatki ostrosłupa prawidłowego czworokątnego.
egzamin ósmoklasisty

Suma długości wszystkich krawędzi tego ostrosłupa jest równa:

Zadanie 3. (1pkt) Siatka ostrosłupa składa się z kwadratu i trójkątów równobocznych zbudowanych na bokach tego kwadratu.

Oceń prawdziwość podanych zdań.

Wszystkie krawędzie tego ostrosłupa mają taką samą długość.

P

F

Wysokość tego ostrosłupa jest mniejsza niż wysokość jego ściany bocznej.

P

F

Zadanie 4. (1pkt) Maciek rysuje siatkę ostrosłupa prawidłowego, którego podstawą jest kwadrat o środku w punkcie \(O\) i boku długości \(8\).
egzamin ósmoklasisty

Czy trójkąt \(ABW\) o bokach długości odpowiednio: \(8, 5, 5\) może być ścianą boczną takiego ostrosłupa?

Tak
Nie
ponieważ
A
B
C
trójkąt \(ABW\) jest równoramienny
odległość \(OE\) jest mniejsza niż wysokość \(EW\) trójkąta \(ABW\)
odległość \(OE\) jest większa niż wysokość \(EW\) trójkąta \(ABW\)

Zadanie 5. (1pkt) Rysunki przedstawiają bryłę, której wszystkie cztery ściany są trójkątami równobocznymi.
egzamin ósmoklasisty

Które wielokąty - I, II, III - przedstawiają siatki bryły takiej, jaką pokazano na powyższych rysunkach?
egzamin ósmoklasisty

Zadanie 6. (4pkt) Pole powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe \(80cm^2\), a pole jego powierzchni całkowitej wynosi \(144cm^2\). Oblicz długość krawędzi podstawy i długość krawędzi bocznej tego ostrosłupa.

Zadanie 7. (5pkt) Na sąsiednich działkach wybudowano domy różniące się kształtem dachów (patrz rysunki). Który dach ma większą powierzchnię?
egzamin ósmoklasisty

Zadanie 8. (1pkt) Staś ma dwa jednakowe klocki w kształcie ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, każdy o polu powierzchni całkowitej \(80 cm^2\). Podstawa i ściana boczna klocka mają równe pola. Staś skleił oba klocki podstawami tak, jak na rysunku.
egzamin ósmoklasisty

Jakie pole powierzchni ma bryła otrzymana przez Stasia?

Zadanie 9. (1pkt) Na rysunkach przedstawiono ostrosłup prawidłowy i graniastosłup prawidłowy. Wszystkie krawędzie obu brył są jednakowej długości.
egzamin ósmoklasisty

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Suma długości wszystkich krawędzi ostrosłupa jest większa niż suma długości wszystkich krawędzi graniastosłupa.

P

F

Całkowite pole powierzchni ostrosłupa jest większe niż całkowite pole powierzchni graniastosłupa.

P

F

Zadanie 10. (1pkt) Na rysunku przedstawiono ostrosłup prawidłowy czworokątny i sześcian. Bryły mają jednakowe podstawy i równe wysokości, a suma objętości tych brył jest równa \(36cm^3\).
egzamin ósmoklasisty

Oceń prawdziwość podanych zdań.

Objętość sześcianu jest trzy razy większa od objętości ostrosłupa.

P

F

Krawędź sześcianu ma długość \(3cm\).

P

F

Zadanie 11. (4pkt) Trójkąt przedstawiony na rysunku jest ścianą boczną ostrosłupa prawidłowego trójkątnego.
egzamin ósmoklasisty

Oblicz pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa.

Zadanie 12. (3pkt) Podstawą ostrosłupa o wysokości \(H\) jest kwadrat. Na rysunku przedstawiono siatkę i podano długości niektórych krawędzi tego ostrosłupa.
egzamin ósmoklasisty

Oblicz objętość tego ostrosłupa.

15 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Anonim

Wspaniała strona można się wiele nauczyć. Pozdrawiam szkołę w Majdanie Nepryskim.

Karol
Reply to  Anonim

Super zadanie, wiele się nauczyłam

Young_engineer

W zad.6 podstawową może być też romb, bo ma wszystkie boki równe, czyli jest czworokątem foremnym.

Uczeń

Dlaczego w zadaniu siódmym nie oblicza się dołu dachu?

.^.

W zadaniu 7 w wyjaśnieniu w kroku drugim jest napisane, że jest prostokąt. Ale wszystkie boki mają 8m więc jakim cudem uważasz, że jest gdzieś na drugim domie prostokąt?

Last edited 3 lat temu by .^.
9cps_

Super strona do nauki matematyki. Szkoła w Majdanie Nepryskim jest super :D

piszę to o 7 10 jutro w szkole

fajne fajne dzięki coś wiem

szalonamatma

fajne stronka polecam

Jaga

Świetna strona do nauki.

A

ciekawe zadania i fajnie że są wyjaśnienia

kaktus

Super zadania pomogły mi zrozumieć

Anonim

Dużo się nauczyłem lecz lekko trudne, to jest już większy poziom