Ostrosłupy – zadania (egzamin ósmoklasisty)

Ostrosłupy - zadania (egzamin ósmoklasisty)

Zadanie 1. (5pkt) Na sąsiednich działkach wybudowano domy różniące się kształtem dachów (patrz rysunki). Który dach ma większą powierzchnię?

egzamin ósmoklasisty

Zadanie 2. (1pkt) Siatka ostrosłupa składa się z kwadratu i trójkątów równobocznych zbudowanych na bokach tego kwadratu.Oceń prawdziwość podanych zdań.

Zadanie 3. (4pkt) Pole powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe \(80cm^2\), a pole jego powierzchni całkowitej wynosi \(144cm^2\). Oblicz długość krawędzi podstawy i długość krawędzi bocznej tego ostrosłupa.

Zadanie 4. (1pkt) Maciek rysuje siatkę ostrosłupa prawidłowego, którego podstawą jest kwadrat o środku w punkcie \(O\) i boku długości \(8\).

egzamin ósmoklasistyCzy trójkąt \(ABW\) o bokach długości odpowiednio: \(8, 5, 5\) może być ścianą boczną takiego ostrosłupa?

Tak/Nie ponieważ:

Zadanie 5. (1pkt) Rysunki przedstawiają bryłę, której wszystkie cztery ściany są trójkątami równobocznymi.

egzamin ósmoklasistyKtóre wielokąty - I, II, III - przedstawiają siatki bryły takiej, jaką pokazano na powyższych rysunkach?

egzamin ósmoklasisty

Zadanie 6. (1pkt) Na rysunku przedstawiono ostrosłup prawidłowy czworokątny i sześcian. Bryły mają jednakowe podstawy i równe wysokości, a suma objętości tych brył jest równa \(36cm^3\).

egzamin ósmoklasistyOceń prawdziwość podanych zdań.

Dodaj komentarz