Zredukuj wyrazy podobne

Zredukuj wyrazy podobne – Twoim zadaniem jest poprawne obliczenie i uporządkowanie poniższych zapisów, zgodnie z zasadami algebry. Obliczone wartości wpisz w wyznaczonych okienkach, pamiętając, że między nimi jest już postawiony znak dodawania.
Uwaga: Jeśli wartość Y jest ujemna, to nie zapisuj jej już w nawiasie. Wystarczy sama wartość liczbowa np. -3.


To pomoże Ci rozwiązać powyższe zadanie:

Zadania polecane dla Ciebie:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.