Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f. Jeden spośród podanych poniżej wzorów

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej \(f\).

matura z matematykiJeden spośród podanych poniżej wzorów jest wzorem tej funkcji. Wskaż wzór funkcji \(f\).

Rozwiązanie

Z wykresu wynika, że ramiona naszej paraboli są skierowane do dołu, a to oznacza, że współczynnik kierunkowy \(a\) musi być ujemny. Taką sytuację mamy jedynie w odpowiedzi B oraz D i tylko one będą już przez nas rozpatrywane.

Spójrzmy teraz na miejsce przecięcia się wykresu z osią \(OY\). Znajduje się ono pod osią \(OX\), a to oznacza, że współczynnik \(c\) musi być ujemny. Taką sytuację mamy właśnie w odpowiedzi D, zatem poszukiwanym wzorem funkcji będzie \(f(x)=-x^2+6x-7\).

Odpowiedź

D

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments